LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE EXCEPTATE DE LA

ACCESUL LIBER AL CETĂŢENILOR 

 

-Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii.

-Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.

-Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii.

-Informaţiile cu privire la datele personale.   

-Informaţiile privind procedura în timpul unei anchete penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare.

-Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricărei dintre părţile implicate în proces.

-Informaţiile a căror publicitate prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

-Dosarele aflate pe rolurile instanţelor judecătoreşti şi a documentelor ce le compun în care Consiliul Local sau una din instituţiile publice subordonate este parte.

-Situaţii cu privire la litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată în diferite faze procesuale.