PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI MARGHITA 2021-2027