FUNDAMENTAREA DECIZIILOR, PLANIFICAREA STRATEGICĂ ȘI MĂSURI DE SIMPLIFICARE PENTRU CETĂȚENI LA NIVELUL MUNICIPIULUI MARGHITA