ANUNT privind intentia de elaborare PUZ – Dezmembrare teren si Reglementare parcele, situat in intravilan Marghita, zona strazii Remenyk Sandor, jud. Bihor, nr. cad. 102702

Primaria municipiului Marghita anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru „Dezmembrare teren si Reglementare parcele”, situat in intravilan Marghita, , nr. cad. 102702,  pe o parcela situata in zona de nord – vest a mun. Marghita, zona strazii Remenyk Sandor, jud. Bihor

 Prin planul urbanistic zonal initiat de d-na Bosca Eugenia si Hinczman Mirela , se va studia parcela cu nr. cad.102702 in suprafata de 3300 mp situat in Marghita, zona strazii Remenyk Sandor

Principala functiune propusa a zonei studiate este cea de locuinte si functiuni complementare.

In temeiul art. 34 al Regulamentului local privind implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 57/2011, in perioada 29.05.2019 – 12.06.2019, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Marghita – Serviciul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este dl Stoianovici Silvian, inspector in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism telefon 0359/409977 int. 31,  e-mail:  marghita.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 10.06.2019 – 12.06.2019 si pe site-ul marghita.ro