ACTE NECESARE

CONSTRUCTII SAU INCHIDERE BALCON LA PARTER

Certificat de urbanism (CU)
1. Cerere tip
2. Extras CF max 6 luni
3. Plan de situatie
4. Releveu cu propunerea de balcon figurata
5. Taxa CU

Autorizatie de construire(AC)
1. Cerere tip
2. Copie CU
3. Extras CF recent max 6 luni
4. Acordul locatarilor – legalizat
5. Avize solicit prin CU (proiectant init sau expertiza tehn)
6. Aviz IJC
7. Proiect de executie 2 ex
8. Taxa AC 0,5% sau 1% din val lucrarilor
9. Acord unic
10.Declaratie ca imobilul nu e in litigiu

AMENAJARE SPATIU COMERCIAL LA PARTER CU ACCES DIN EXTERIOR

Certificat de urbanism (CU)
1. Cerere tip
2. Extras CF max 6 luni
3. Plan de situatie
4. Releveu cu propunerea de balcon figurata
5. Taxa CU

Autorizatie de construire(AC)
1. Cerere tip
2. Copie CU
3. Extras CF max 6 luni+contract comodat sau inchiriere
4. Acordul legalizat al locatarilor
5. Avizele si acordurile solicitate prin CU
6. Proiect de executie 2 ex
7. Taxa AC 1% din val lucrarilor
8. Acord unic
9. Declaratie ca imobilul nu e in litigiu

CONSTRUCTII NOI

Certificat de urbanism (CU)
1. Cerere tip
2. Extras CF max 6 luni
3. Plan de incadrare sc 1:5000
4. Plan de situatie
5. Schita cadastrala vizata de topo autorizat
6. Taxa CU in functie de suprafata parcelei topo

Autorizatie de construire (AC)
1. Cerere tip
2. Extras CF recent (max 6 luni)
3. Plan de situatie
4. Schita cadastrala vizata de topo autorizat
5. Plan de incadrare in zona
6. Copie CU
7. Avize si acorduri cerute prin CU
8. Proiect de executie 2 exemplare
9. Taxa AC 1% din val de investitie (0,5% pt locuinta si anexe)
10.Taxa ALA unde e cazul (in functie de suparf construita)
11.Acord unic
12.Declaratie  ca imobilul nu e in litigiu

DESFIINTARE CONSTRUCTII

Certificat de urbanism (CU)
1. Cerere tip
2. Extras CF max 6 luni
3. Plan de incadrare in zona
4. Plan de situatie
5. Schita cadastrala
6. Taxa CU in functie de suprafata parcelei topo

Autorizatie de demolare (AD)
1. Cerere tip
2. Copie CU
3. Fotografii constructie
4. Plan de situatie
5. Proiect tehnic de demolare in 2 exemplare
6. Schita cadastrala
8. Adeverinta cu valoarea de impunere pt constructie
9. Avize cerute prin CU
10.Taxa AD (0,1% din val de impozitare)
11.Acord unic
12. Declaratie ca imobilul nu e in litigiu

PRELUNGIREA VALABILITATII CU
1. Cerere
2. CU in original
3. 30% din taxa platita la CU

PRELUNGIREA VALABILITATII AC/AD
1. Cerere
2. AC/AD in original
3. 30 % din taxa platita la AC

ADEVERINTA NOTARE PT CONSTRUCTII IN CF
1. Cerere de mana
2. Extras CF max 4 luni sau copie coala CF
3. Plan de situatie
4. Declaratie la notariat (fara litigiu)
5. Copie AC pentru constructii dupa 1997
6. Contract vanz-cump sau certificat de mostenitor(daca este cazul)
7. Certificat de atestare fiscala (birou taxe si impozite)
8. Taxa adev notare

ADEVERINTA RADIERE CONSTRUCTII
1. Cerere de mana
2. Autorizatie de desfiintare sau declaratie notariala
3. Extras CF max 6 luni
4. Plan de situatie
5. Certificat de atestare fiscala (birou taxe si impozite)
6. Taxa adev radiere

OPERATIUNI NOTARIALE INSTRAINARE/DEZMEMBRARE TEREN – CU
1. Cerere tip
2. Extras de carte funciara max 6 luni
3. Schita cadastrala
4. Taxa CU