A N U N T privind elaborare PUZ – Schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte in teren cu destinatie institutii si servicii – Construire Biserica Penticostala, intravilan, Ghenetea, nr. 85/B, nr. cad. 104400 – Marghita

Primaria municipiului Marghita anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte in teren cu destinatie institutii si servicii in vederea Construire Biserica Penticostala, pe o parcela situata partea de nord – est a mun. Marghita, sat Ghenetea,  nr. 85/B.  

Prin planul urbanistic zonal initiat de d-nul Buzla Daniel reprezentant BISERICA PENTICOSTALA „SALEM” MARGHITA, se va studia parcela cu nr. cad.104400 in suprafata de 957 mp situat in Marghita , sat Ghenetea, nr. 85/B.

Principala functiune propusa a zonei studiate este cea de institutii si servicii – CULTE ce vor avea un regim de inaltime D+P+1E;

In cadrul parcelei studiate se propune  o zona de amplasare a constructiilor (Biserica Penticostala) ce include si zona de parcare precum si trotuare de incinta respectand urmatoarele conditii:

– regim de inaltime constructii : demisol +parter +1etaj

            – indici de utilizare a terenului: POTmax. 50,00% si CUTmax.  1,00

In temeiul art. 34 al Regulamentului local privind implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 57/2011, in perioada 01.11.2018 – 16.11.2018, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ, la sediul Primariei municipiului Marghita – Serviciul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor  P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este dl Stoianovici Silvian, inspector in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism telefon 0359/409977 int. 31,  e-mail:  marghita.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 02.11.2018 – 19.11.2018 si pe site-ul marghita.ro