TERMEN SCADENT PENTRU PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

    Serviciul  Impozite și Taxe Locale aduce în atenția contribuabililor persoane fizice și juridice, cel de-al doilea termen scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale aferente anului fiscal 2023, respectiv data de 30 septembrie.

    Având în vedere faptul că, data de 30 septembrie 2023 este zi nelucrătoare, termenul scadent se prelungește până la sfârșitul primei zile de lucru, următoare termenului scadent, respectiv data de 2 octombrie 2023. Până la această dată, inclusiv, se pot achita obligațiile fiscale datorate bugetului local ( scadente la 30.09.2023), fără majorări de întârziere.

    Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Impozitele și taxele locale pot fi achitate prin toate mijloacele puse la dispoziție de către autoritatea administrației publice locale și anume:

 

–           în numerar, la casieria Serviciului impozite şi taxe locale;

           prin virament bancar, prin Trezoreria Marghita, beneficiar Municipiul Marghita, CUI 4348947, în contul: RO66TREZ08221360206XXXXX;

–           prin mandat poştal, beneficiar Municipiul Marghita, CUI 4348947, în contul: RO66TREZ08221360206XXXXX;

–           cu cardul bancar, prin intermediul P.O.S., la casieria Serviciului impozite şi taxe locale;

–           online, cu cardul bancar, prin intermediul site-ului marghita.ro-plăți online (global pay).