Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în Municipiul Marghita și satele aparținătoare