septembrie2008

Hotararea nr. 33 din 09.09.2008

– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare din 09 septembrie 2008

Hotararea nr. 34 din 09.09.2008

– privind aprobarea studiului de fezabilitate  al proiectului „Alimentare cu energie electrica in zona str. Closca  si blocurile de locuinte A.N.L, Zona Parc Balnear, zona Piata Obor  si scoala si gradinita din zona ”Unitatea Militara” Marghita.

Hotararea nr. 35 din 22.09.2008
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din 22 septembrie 2008 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr. 36 din 22.09.2008
– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr. 37 din 22.09.2008
– privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2009  pentru municipiul Marghita si satele apartinatoare Chet si Ghenetea. Referat aici. Anexe aici

Hotararea nr. 38 din 22.09.2008
– privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 155 mp. identificat prin nr. cadastral 584 catre SC Sandy SRL cu sediul in Marghita str. I.L.Caragiale nr. 7/a reprezentat prin Ciril Alexandru

Hotararea nr. 39 din 22.09.2008
-privind scutirea privind  scutirea de la plata impozitului pe teren si cladiri a domnului Timoc Felician  pe motiv ca intra sub incidenta legii 189/2000- privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

Hotararea nr. 40 din 22.09.2008
– privind transformarea a doua posturi de muncitor necalificat cu angajare pe perioada determinata  in angajare pe  perioada nedeterminata din cadrul Biroului de administrare a domeniului public si privat

Hotararea nr. 41 din 22.09.2008
– privind stabilirea unor masuri pentru vanzarea terenurilor acordate in baza legii 15/2003 in zona str. Progresului Marghita

Hotararea nr. 42 din 22.09.2008
-privind cuprinderea in domeniul privat a municipiului Marghita  a  unor suprafete de teren din nr. topografice 2253/4-b/26 inscris in CF 6216 Marghita, nr. topo. 2248/1-c si nr. topo. 2257 Marghita

Hotararea nr. 43 din 22.09.2008
– privind aprobarea regulamentului de organizare si a taxelor ce vor fi aplicate cu ocazia sarbatoririi “ Zilelor Marghitei” , Targul de toamna

Hotararea nr. 44 din 22.09.2008
– acordarea unei diplome si a unui  premiu de fidelitate  familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie si a u domiciliul stabil in municipiul Marghita.