Septembrie 2009

Hotararea nr.111 din 17.09.2009
– privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada septembrie- noiembrie 2009

Hotararea nr.112 din 17.09.2009
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local din 17.09.2009

Hotararea nr.113 din 17.09.2009
– privind aprobarea dizolvarii SC Salubram SA si numirea unei persoane fizice in functia de lichidator la SC Salubram SA

Hotararea nr.114 din 17.09.2009
– privind aprobarea activitatilor pe care le desfasoara operatorul economic Serviciul Public de Alimentare cu Apa, Canalizare si Salubrizare Marghita.

Hotararea nr.115 din 17.09.2009
– privind acceptul si sustinerea participarii Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” Marghita, Judetul Bihor ,la Programul National BIBLIONET

Hotararea nr.116 din 17.09.2009
– privind desemnarea in Consiliul de administratie a unitatilor de invatamant a reprezentantilor Consiliului local Marghita

Hotararea nr.117 din 17.09.2009
– privind modificarea HCL nr.95 din 30.09.2009 privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului  “Reabilitarea, modernizarea si extinderea statiilor verzi in municipiul Marghita”

Hotararea nr.118 din 17.09.2009
– privind cuprinderea in domeniul privat al municipiului Marghita a unor suprafete de teren aflate la dispozitia Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar

Hotararea nr.119 din 17.09.2009
– privind aprobarea vanzarii in principiu catre d-nii Pop Balint Vilma si Pop Balint Attila Csaba a terenului in suprafata de 112 mp din cadastral 718 CF nr.7372, teren pe care se gaseste locuinta acestora, situata in Calea Republicii nr.14

Hotararea nr.120 din 17.09.2009
-privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuintelor construite prin ANL