Sedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita pe data de joi 28.02.2019

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1  din Legea 215/2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 1 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1  Se convoacă Consiliul local al Municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe  data de 28.02..2019, ora 13,00  cu urmatoarele puncte:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de parteneriat in vederea cooperării în domeniul agricol între UAT Marghita si Asociatia Agricultorilor Marghiari din Romania , Organizatia Judetul Bihor

           Initator primar Pocsaly Zolta Ladislau

           Raport de avizare : Comisia de agricultura

                                               Comisia juridică

  1. Proiect de hotărâre privind studiul de oportunitate pentru construirea  unui Centru  multifuncțional  de recuperare medicală  pentru bolnavi cu boli cardiace in Municipiul Marghita .

                 Initator primar Pocsaly Zolta Ladislau

           Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                              Comisia socială

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor aprobat prin HCL nr.12/02.08.2012 și  validarea  Proiect de hotărâre Planului local de acțiune pe anul 2018

           Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                     Raport de avizare: Comisia sociala

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita  pentru anul 2019

                        Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                               Raport de avizare: Comisia  de bugent finante

  1. Proiect de hotarare    pentru   diminuarea suprafetei concesionate si  a redeventei stabilite prin contractul de concesiune directa  1386 din 20.03.2006 incheiat  cu Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad in baza Hotarârii de Consiliu Local nr. 109 din 30 noiembrie 2005

                                     Initiator . primar Pocsaly Zoltan

                                      Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                                                    Comisia juridică

  1. Proiect de hotarâre pentru preluarea in gestiunea municipiului Marghita a      imobilului “Complex stomatologic” situat in Marghita, str. Crisan . nr. 2  si modificarea corespunzatoare  a Hotarârii de Consiliu Local nr. 19/2005 privind darea in administrarea Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea a imobilelor din domeniul public al orasului

                       Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                Raport de avizare: Comisia  de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Marghita

                                Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                Raport de avizare: Comisia  de urbanism si amenajarea teritoriului

  1. Proiect de hotarare pentru modificarea unei taxe aprobată prin HCL nr. 51 din 25.04.2018 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale , alte taxe assimilate acestora, precum si amenzile aplicate de către municipiul Marghita in anul fiscal 2019

                            Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii unui drept de servitute asupra terenului cu nr. cad.104711 inscris in CF nr. 104711  si nr.cad.104712 inscris in CF nr.104712,proprietatea publica a municipiului Marghita  către SC AGRILINC SRL pentru amplasarea unei conducte de  apa geotermala pe toate lungimea acestuia care va deservi Pensiunea situata in Marghita, str. T.Vladimirescu nr. 178

            Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                       Raport de avizare:Comisia juridica,

                                                Comisia de administrare a domeniului public si privat

10.Informare privind activitatea  Politiei municipiului Marghita pe anul 2018

                              Prezinta . comisar sef politie Chis Calin

11.Informare activitatea pe anul 2018 a Casei de cultura a municipiului Marghita

                              Prezinta : dir.Demeter Veronica

12.Informare activitate pe anul 2018 a Bibliotecii Municipale Ion Munteanu Marghita

                               Prezinta : dir. Atym Lavinia

13 Propunere calificativ evaluare performante individuale ale secretarului UAT Marghita pe anul 2018 , in temeiul HG 611/2008

14.Probleme curente