Sedinta ordinara a CLM din 18.07.2018

         Având în vedere prevederile articolului 39 si  68 alin. 1  din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39  alin. 2 şi 3 ,  din aceeaşi lege, Primarul  municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan  Ladislau dispune:

Art. 1 Se convocă Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 18.07.2018  ora 13, 00 cu ordinea de zi dupa cum urmeaza :

  1. Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita

          Initiator: primar Pocsaly Zoltan

          Raport de avizare: Comisia de buget finante

2.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului nr. 114 din 27.07.2017 privind aprobarea declansării procedurii de expropriere a unui imobil , reprezentand  teren care se află in planul de dezvoltare al edificiilor  sociale a municipiului Marghita , în suprafata de 3528 mp. , inscris in CF 100040 -Marghita. nr. cad . 100040

       Initiator: primar Pocsaly Zoltan

              Raport de avizare: Comisia de buget finante si  administrarea domeniului public si privat  , Comisia juridica

 

  3.Proiect de hotarare pentru aprobarea concesionarii a suprafetei de   42,61mp.   cota parte din cladirea proprietate privata a municipiului Marghita inscrisa pe nr. top. 64/2 – fosta cladire a Unitatii militare , str. Eroilor nr. 9 către Asociatia Clubul Pensionarilor Senioria Marghita.

       Initiator: primar Pocsaly Zoltan

              Raport de avizare: Comisia de buget finante si  administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare privind însusirea analizei stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe semestrul I al anului 2018 si aprobarea programului de masuri pentru eficientiarea înscrierii datelor in registrul agricol

       Initiator: primar Pocsaly Zoltan

              Raport de avizare: Comisia de agricultura

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Zilelor Municipiului Marghita si a contractului de parteneriat între municipiul Marghita și SC Top Press SRL Oradea pentru organizarea festivitatilor pe anul 2018

          Initiator: primar Pocsaly Zoltan

                Raport de avizare: Comisia de buget finante, Comisia sociala, tineret-cultura

6 Proiect de hotarare privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu

handicap grav pentru perioada ianuarie-iunie 2018

         Initiator: primar Pocsaly Zoltan

                Raport de avizare: Comisia sociala

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a  suprafetei de 698 mp compusa din  cota de 262/4447 mp din terenul cu nr.topo.2248/1-c inscris in CF 6216   respectiv cota de 436/14656 mp din nr. topo 2257 inscris in CF 6216  Marghita str.I.L.Caragiale nr.35, , teren proprietate privata a municipiului Marghita, catre SC Ravanar –Trans  SR str. I.L.Caragiale nr. 35  pentru extindere spatii de depozitare materiale de constructii

      Initiator: primar Pocsaly Zoltan

              Raport de avizare: Comisia de buget finante si  administrarea domeniului public si privat  , Comisia juridica

  1. Probleme curente