Sedinta extraordinara din data de 15.06.2017

     Dispoziţia nr. 318 din 9.06.2017 privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta extraordinara in data de 15.06.2017

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare

            În temeiul dispoziţiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeaşi lege,

            Primarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

 DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţă extraordinară pe data de joi 15.06 . 2017 orele 13,00   , in sala de sedinte a primariei cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea   tarifelor de intrare la SC Parc Balneomar SA pentru strandul municipal

               Initiator.primar Pocsaly Zoltan Ladislau

               Raport de avizare. Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de functii la SC Parc Baneomar SA

               Initiator.primar Pocsaly Zoltan Ladislau

               Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind declansarea procedurii de expropiere a unor imobile reprezentand   teren situate in municipiul Marghita in suprafata de 3528 mp. inscris in CF Marghita cu nr. cad. 1000040 pentru obiectivul de investitii “ Sala de sport, cantina si spatii verzi “ –Liceul Teoretic Horvath Janos

                 Initiator.primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                                 Comisia juridica

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea comisiilor constituite la nivelul Consiliului Local in baza propriului regulament de functionare sau a unor legi speciale

              Initiator.primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                Raport de avizare: Comisia juridica