Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat – lăcătuș mecanic, treapta III, muncitor calificat-zidar, treapta III la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat și portar (2 posturi) la compartimentul administrativ, poartă

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Rezultatul selecţiei dosarelor

Observaţii

I. portar (2 posturi) – compartimentul administrativ, poartă

1.

1/1994 din 06.04.2022

 

Portar – compartimentul administrativ, poartă

Admis

2.

1/2006 din 07.04.2022

Portar – compartimentul administrativ, poartă

Admis

 II. muncitor calificat – lăcătuș mecanic, treapta III – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

3.

1/2011 din 07.04.2022

 

muncitor calificat – lăcătuș mecanic, treapta III – compart. gospodărire, întreținere domeniu public și privat

Admis

III. muncitor calificat – zidar, treapta III la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

4.

1/2071 din 11.04.2022

muncitor calificat- zidar, treapta III – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform prevederilor art.31 din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 20.04.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 13.04.2022, ora 15:00, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.