Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Municipiului Marghita – Direcția tehnică

Având în vedere prevederile art.40 alin(1) lit. a) şi art.50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Mențiuni/ Motivul respingerii dosarului
I. Funcția publică: inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției tehnice – compartimentul achiziții publice – ID Post: 422613;

 

1. Chirce Sergiu-Laviniu

 

admis
II. Funcția publică: consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției tehnice – compartimentul urbanism, protecția mediului, cadastru funciar – ID Post: 404904;
1. Molnár Aliz-Gabriela

 

admis
2. Zaharia Cristian-Ovidiu

 

admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba eliminatorie de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației în data de 25.05.2017, ora 10:00, la sediul Municipiului Proba eliminatorie de testare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației poate fi susţinută de candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost selectate de comisia de concurs ca fiind admise.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Municipiului Marghita, C.Republicii nr.1.
  • Afişat astăzi, 19.05.2017, ora 8,30 la sediul Municipiului Marghita.