Rezultatul probei scrise la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector clasa I, grad profesional debutant în cadrul Municipiului Marghita – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul  probei scrise

 

1. Suiogan Iris-Ioana Inspector, clasa I, grad profesional debutant 41,50 Respins
2. Leoștean Adrian Inspector, clasa I, grad profesional debutant 25,66 Respins
3. Chiș Anda-Dana Inspector, clasa I, grad profesional debutant Absent
4. Tăut Otilia Inspector, clasa I, grad profesional  debutant 36,16 Respins
5. Popa Sintia Inspector, clasa I, grad profesional  debutant 56,83 Admis
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 02.08.2018, ora 10,00 la sediul Municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din HG nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Municipiului Marghita (secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor: Koszta Tunde).
  • Afişat astăzi, 30.07.2018, ora 15,00 la sediul Municipiului Marghita.ca