Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita 18.09.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

Oros Rodica-Lucia inspector I, grad profesional  principal 93,33 ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.
  • Afişat astăzi, 18.09.2019, ora 1330 la sediul Primăriei municipiului Marghita.