REZULTATUL FINAL La examenul/concursul organizat pentru ocupare postul vacant de muncitor calificat în cadrul Biroului ADPP, Municipiul Marghita

Comisia de concurs constituită în baza dispoziţiei primarului nr.94/13.02.19, comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Koppanyi Janos Gabor 85 90 175 ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 48 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark – inspector.
  • Afişat astăzi, 04.03.2019, ora 1300 la sediul Primăriei municipiului Marghita.