Rezultatul final inspector compartiment stabilire taxe

Rezultatul final

La concursul de recrutare organizat în data de 11.06.2024 proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

 

          Având în vedere prevederile art. VII din Ordonanța de Urgență nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și prevederile Anexei 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Norma din 21 decembrie 2023 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, comisia de concurs comunică rezultatele finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică / clasa / gradul profesional/ compartimentul unde candidează

Punctaj

proba scrisă

Punctaj interviu

 

 

Punctaj final

Rezultat

final

 

1.

 1/2363/16.05.2024

inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

62,33

90,66

152,99

Respins

2.

 1/2479/23.05.2024

inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

 

61,77

94,66

156,43

Admis

3.

 1/2554/27.05.2024

inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

30

30

Respins

 

  • Afişat astăzi, 06.2024, ora 16:00, la sediul Municipiului Marghitași pe pagina de internet al Municipiului Marghita.

 

Secretar comisie,

Nistor Ana

inspector

…………………..