Rezultatele probei interviului compartiment stabilire taxe

Rezultatul probei interviului

 

la concursul de recrutare organizat în data de 17.06.2024 pentru ocuparea funcţii publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

 

 

Având în vedere prevederile art. VII alin.(20), lit. d), alin.(21) și alin.(24), (25), (26), (27)  din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /clasa / gradul profesional/compartimentul unde candidează

Punctajul probei interviului

Rezultatul probei interviului

1.

1/2363  din 16.05.2024

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

90,66

Admis

2.

1/2479  din 23.05.2024

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

94,66

Admis

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la afişare, conform art. VII alin.(27) din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care se depune la sediul Municipiului Marghita.

 

  • Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor VII alin.(32) din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care se depune la sediul Municipiului Marghita.
  • Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare, cu menţionarea numărului de înregistrare a dosarului de concurs şi a punctajului final obţinut de fiecare candidat, însoţite de termenul „admis“ sau „respins“, la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor ultimei probe, potrivit prevederilor VII alin.(33) din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care se depune la sediul Municipiului Marghita.

 

  • Afişat astăzi, 17.06.2024, ora 13 : 00, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.

Secretar comisie,

Nistor Ana

inspector