Rezultate selecție dosare protecția persoanelor varstonice

Rezultatul verificării eligibilității candidaților

 

la concursul de recrutare organizat în data de 26.06.2024 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de inspector clasa I, grad asistent, din cadrul Compartimentului protecția persoanelor vârstnice – Direcția de asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

 

 

 

Având în vedere prevederile art. VII alin.(20), lit. a) și alin.(22) din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de concurs comunică rezultatul verificării eligibilității candidaților:

 

Nr. crt.

Numărul de

înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /clasa / gradul profesional/

compartimentul unde candidează

Rezultatul verificării eligibilității candidaților

Observații  / Motivul respingerii dosarului

1.

1/2767  din 10.06.2024

 

Inspector clasa I, grad asistent, din cadrul Compartimentului protecția persoanelor vârstnice – Direcția de asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

 

Admis

 

 

 

2.

1/2807  din 12.06.2024

 

Inspector clasa I, grad asistent, din cadrul Compartimentului protecția persoanelor vârstnice – Direcția de asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

 

Admis

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de de la afişare, conform art. VII alin.(27) din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care se depune la sediul Municipiului Marghita.

 

Candidații înscriși şi declarați “admis” se vor prezenta la proba scrisă a concursului de recrutare în data de 26.06.2024, ora 10,00 la sediul Municipiului Marghita.

 

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.
Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi.
În încăperea în care va avea loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
Afişat astăzi, 14.06.2024, ora 14:00 la sediul Municipiului Marghitași pe pagina de internet al Municipiului Marghita.

 

Secretar comisie,

Nistor Ana

inspector