Rezultate selecție dosare – Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizareRezultate selecție dosare –

 

Rezultatul verificării eligibilității candidaților

 

 La concursul de recrutare organizat în data de 11.06.2024 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. VII alin.(20), lit. a) și alin.(22)  din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de concurs comunică rezultatul verificării eligibilității candidaților:

 

Nr. crt.

Numărul de

înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /clasa / gradul profesional/

compartimentul unde candidează

Rezultatul verificării eligibilității candidaților

Observații  / Motivul respingerii dosarului

1.

1/2363  din 16.05.2024

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

Admis

 

 

 

2.

1/2479  din 23.05.2024

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

Admis

 

3.

1/2554  din 27.05.2024

 

Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

Admis

 

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de de la afişare, conform VII alin.(27) din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care se depune la sediul Municipiului Marghita.

 

 

 

 

  • Candidații înscriși şi declarați “admis” se vor prezenta la proba scrisă a concursului de recrutare în data de 11.06.2024, ora 11,00 la sediul Municipiului Marghita.

 

  • Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.
  • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi.
  • În încăperea în care va avea loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.
  • Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
  • Afişat astăzi, 04.06.2024, ora 10:00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.

 

Secretar comisie,

Nistor Ana

inspector

…………………..