Rezultate proba scrisă DAS

Rezultatul probei scrise

 

La concursul de recrutare organizat în data de 26.06.2024 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante deInspector, clasa I, grad asistent, din cadrul Compartimentului protecția persoanelor vârstnice – Direcția de asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

 

Având în vedere prevederile art. VII alin.(20), lit. c) și alin.(24), (25), (26), (27)  din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,,comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /clasa / gradul profesional/compartimentul unde candidează

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

1/2767  din 10.06.2024

 

Inspector, clasa I, grad asistent, din cadrul Compartimentului protecția persoanelor vârstnice – Direcția de asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

 

51

 

Admis

2.

1/2807  din 12.06.2024

 

Inspector, clasa I, grad asistent, din cadrul Compartimentului protecția persoanelor vârstnice – Direcția de asistență socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

 

59

Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la afişare, conform art. VII alin.(27) din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care se depune la sediul Municipiului Marghita.

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 01.07.2024, ora 11:00, la sediul Municipiului Marghita.
Afişat astăzi, 26.06.2024, ora 15:15, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.

Secretar comisie,

Nistor Ana

inspector

BAREM DAS