Rezultat proba scrisă compartiment stabilire și urmărire taxă de salurizare

Rezultatul probei scrise

La concursul de recrutare organizat în data de 11.06.2024 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

 

Având în vedere prevederile art. VII alin.(20), lit. c) și alin.(24), (25), (26), (27)  din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,,comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /clasa / gradul profesional/compartimentul unde candidează

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

1/2363  din 16.05.2024

Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

62,33

Admis

2.

1/2479  din 23.05.2024

Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

61,77

Admis

3.

1/2554  din 27.05.2024

Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului stabilire și urmărire taxă de salubrizare – Serviciul impozite și taxe locale, încasări și urmărire, al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

30

Respins

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la afişare, conform VII alin.(27) din OUG. nr.121/21.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care se depune la sediul Municipiului Marghita.

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 17.06.2024, ora 11:00,la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 11.06.2024, ora 16:15, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.

Secretar comisie,

Nistor Ana

inspector

…………………..