Rezultat final director executiv

Rezultatul final

La concursul de recrutare organizat în data de 12.02.2024 proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct, grad II, din cadrul Direcției tehnice al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 62 alin. (1) și alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică / clasa / gradul profesional/ compartimentul unde candidează

Punctaj

proba scrisă

Punctaj interviu

 

 

Punctaj final

Rezultat

final

 

1.

1/356  din 23.01.2024

director executiv adjunct, grad II, din cadrul Direcției tehnice al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita.

82,50

89,20

171,70

ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 02.2024, ora 09:30, la sediul Municipiului Marghitași pe pagina de internet al Municipiului Marghita.

 

 

Secretar comisie,

Nistor Ana

inspector

…………………..