Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita

Hotararea privind modificarea si completarea Regulamentului aprobat prin HCL nr. 165 din 2015

În atenția operatorilor economici :

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 165 din 16.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita,

Operatorii economici (persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţilor comerciale, etc. ) ce desfăşoară activităţi economice: comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică prevăzute în anexa la Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 republicată, și alte activități recreative și distractive, au obligaţia depunerii laCompartimentul Relații cu Publicul a documentaţiilor în vederea obţinerii acordului de funcţionare, până la data de 31 martie 2016 .

Formularele tip se pot obține de la Compartimentul Relații cu Publicul, parter, sau de pe site-ul primăriei: marghita.ro, informații suplimentare la telefon nr. 0259362001, interior 16, zilnic intre orele 8,00-16,00.

HCL 165 din 2015

Regulament acord de functionare

Anexe Regulament privind organizarea si defasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in municipiul _Marghita.