REGULAMENT privind obligațiile și responsabilitățile care revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice, precum și cetățenilor, pentru buna gospodărire a municipiului Marghita potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului 21/2002 cu modificările și completările ulterioare