Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central şi realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zonă cultural-socială centrală a municipiului

DENUMIRE PROIECT:

SMIS 123125 “Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor

Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central şi realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului”

Beneficiar: UAT Municipiul Marghita

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU Programul Operațional Regional: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

ORGANISM INTERMEDIAR: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

În anul 2018 a fost lansată Operațiunea dedicată îmbunătățirii calității vieții populației din orașele mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional, POR, 2014-2020, Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

În contextul Programului de finanțare descris mai sus, s-a considerat oportună depunerea unui proiect de finanțare prin care se va reabilita, moderniza și dota Biblioteca Municipală “Ioan Munteanu”, se va moderniza și amenaja parcul central al municipiului Marghita și se va realiza un culoar pietonal de legătură pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului prin facilitarea circulației pietonale între liceul “Horvath Janos”, centrul cultural-recreativ nou creat și parcul central.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Marghita și împrejurimi, în principal a celor din grupurile vulnerabile/defavorizate, din punct de vedere al posibilităţilor de petrecere a timpului liber şi a calităţii mediului urban în care trăiesc.

Obiectivele specifice:

  1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 577,35 mp suprafață desfășurată reprezentând spațiile Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ modern adaptat persoanelor cu dizabilități și atractiv atât pentru copii, cât și pentru adulți;
  2. Modernizare a 9.629 mp reprezentând parcul central al municipiului Marghita și amenajarea lui cu facilități de joacă și recreere pentru copii și vârstnici;
  3. Realizarea unui culoar pietonal de legătură pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului prin facilitarea circulației pietonale între liceul “Horvath Janos”, centrul cultural-recreativ nou creat și parcul central prin semaforizarea intersecției străzilor Calea Republicii, Tudor Vladimirescu si 1 Decembrie 1918 (rezultând două treceri de pietoni semaforizate) şi modernizarea infrastructurii pietonale pe întreg traseul cu măsuri de accesibilizare pentru persoane cu dizabilităţi.

Grup țintă:

Având în vedere că obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Marghita și împrejurimi, în principal a celor din grupurile vulnerabile / defavorizate, putem spune că grupul țintă al proiectului este reprezentat de locuitorii municipiul Marghita și imprejurimi, în special persoanele aparţinând categoriilor vulnerabile / defavorizate.

Rezultate aşteptate:

Detalii rezultat – Componenta 1

  1. Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite / extinse / finalizate / modernizate / rehabilitate / dotate obiect al proiectului (număr persoane)(A): 15.770

Dintre care persoane aparţinând categoriilor vulnerabile / defavorizate, persoane cu dizabilităţi:

– 672 persoane asistate social (conform datelor Primariei municipiului Marghita);

– 485 persoane cu dizabilităţi (conform datelor Primariei municipiului Marghita);

– 879 romi (conform datelor INS – Recensamant România, Populaţia stabilă după etnie – judeţe, municipii, oraşe, comune);

– 2.613 copii; (conform datelor INS – Recensământ România, Populatţa stabilă pe sexe şi grupe de vârstă – judeţe, municipii, oraşe, comune, grupe de vârstă 0-14 ani);

– 395 pensionari cu venituri mici (conform datelor Primariei municipiului Marghita).

  1. Clădiri cu funcţii sociale / educaţionale / cultural / recreative (se va menţiona categoria funcţională a clădirii: centru de zi, creşă, şcoală etc) construite / extinse / finalizate / modernizate / rehabilitate / dotate (număr): 1 clădire culturală şi recreativă (Bibliotecă)

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1

  1. Suprafaţa spaţii verzi construite /extinse / modernizate / reabilitate (mp): 9.629 mp

Valoare la începutul implementării proiectului: 1

Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 9.629

  1. Alte facilităţi construite / extinse / modernizate (număr), după caz: 2 treceri de pietoni semaforizate.

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului:2

Valoare totală proiect: 4.964.611,01  lei cu TVA / aprox. 1 mil Euro
Contributia UE: 4.135.924,40 lei
Contributia nationala (Buget de stat + Buget local): 828.686,61 lei

Perioadă implementare: 24 de luni – 8 Mai 2020 – 28.02 2022

Link-uri utile:

Comunicatul de presă privind începerea activităţii proiectului

Pentru informaţiidetaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro.

Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro

Pagina de Facebook a programului: facebook.com/inforegio.ro

***

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României