Promovarea unei abordări integrate privind îmbunătățirea ratei de ocupare a forței de muncă și a dezvoltării afacerilor la nivelul microregiunilor Marghita și Berettyóújfalu

DENUMIREA PROIECTULUI:

Proiectul ROHU-359 “Promoting an integrated approach regarding the improving of the employment rate and business development at the level of Marghita and Berettyóújfalu microregions”/ “Promovarea unei abordări integrate privind îmbunătățirea ratei de ocupare a forței de muncă și a dezvoltării afacerilor la nivelul microregiunilor Marghita și Berettyóújfalu”

Parteneri proiect:

  • Lider Proiect – Municipiul Marghita
  • Partener Proiect – Municipiul Berettyóújfalu / Berettyóújfalu Város Önkormányzata

Valoare proiect: 2.615.165,66 Euro, din care:

  • Municipiul Marghita – 1.689.494 €
  • Municipiul Berettyóújfalu – 925.671,66 €

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătățirea ratei de ocupare a forței de muncă și a mediului de afaceri la nivelul micro-regiunilor Marghita și Berettyoujfalu.

Obiectivele specifice ale proiectului: 

O.S.1. Configurarea instrumentelor suport de formare, angajare și dezvoltare economică corespunzătoare: elaborarea Strategiei de opcupare a forței de muncă, organizarea de târguri de locuri de muncă, a Agri-Business Days, precum și organizarea de programe de formare.

O.S.2. Dezvoltarea infrastructurilor adecvate pentru a permite comercializarea transfrontalieră a produselor locale: Centrul de Antreprenoriat și Formare în Agricultură și Produse Agroalimentare Marghita (Agriculture and Agri-food Entrepreneurship and Training Centre from Marghita) și Centrul de Pregătire Agricolă Berettyó -Bihar (Berettyó – Bihar Agricultural Training Centre from Berettyóújfalu).

Grupul țintă

(beneficiarii direcți ai acestui proiect) – este format din peste 1.240 persoane reprezentând participanți la inițiative comune de angajare locală și formare comună.

Indicator proiect:

Numărul de participanți la inițiative comune de angajare locală și formare comună:

  • 840 pers – Municipiul Marghita
  • 400 pers – Municipiul Berettyóújfalu

Perioada de implementare: 27 luni – 01.05.2020 – 31.07.2022

Link-uri utile:

www.interreg-rohu (https://interreg-rohu.eu/ro/home/)

Fişa proiect ROHU-359