Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 07.10.2022

 Proiectul Ordinii de zi pentru şedinţa extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată de îndată pentru data de 7 octombrie 2022

 

  1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Companaia Naţională de Investiţii “C.N.I.”S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip –“ Construire Creşă Medie, Municipiul Marghita, judeţul Bihor

         Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascaliţii

         Raport de avizare : Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public şi privat