PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 03.03.2023 

Proiectul ordinii de zi pentru şedinţa ordinară convocată pentru 03.03.2023, orele 13:00

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a unității administrativ teritoriale Marghita, județul Bihor pe anul 2023.

       Inițiator: primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

       Raport de specialitate: Comisia de  administrare a domeniului public si privat