PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței extraordinare convocată deindata a Consiliului Local Marghita din data de vineri 18 septembrie 2020 orele 13,00

  1. Proiect de hotarare privind rectificare de buget a municipiului Marghita pe anul 2020

      Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

      Raport de avizare: Comisia de  buget finante