PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Consiliului Local Marghita din data de joi , 7 ianuarie 2021 orele 11,00, la sala de sedinte a Primariei Municipiului Marghita

 1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 611 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita
 • Initiator: primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia de buget finațe și  administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita –SPAACS Marghita
 • Initiator: primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare sursa  A şi a deficitului  secţiunii  de funcţionare sursa E din excedentul anilor precedenţi ai bugetului local al municipiului Marghita
 • Initiator: primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia de buget finațe și  administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea schimbării temporare a destinaţiei actuale a spaţiului situat in Marghita pe str. Republicii nr. 69, in centru de vaccinare impotriva COVID 19 , pe perioada derulării campaniilor de vaccinare.
 • Initiator: primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții
 • Raport de avizare: Comisia social-culturală, tineret, sport, invaţamânt, sănătate, culte

Materiale-sedinta