PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței consiliului local Marghita din data de joi , 10 septembrie 2020 orele 13,00

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2020

      Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Marghita

      Initiator primar Pocsaly  Zoltan Ladislau

                 Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare pentru stabilirea numarului maxim de autorizatii de taxi transport persoane pe raza municipiului Marghita, stabilite în baza Legii 38/2003

       Initiator primar Pocsaly  Zoltan Ladislau

          Raport de avizare : Comisia juridica

  1. Proiect de hotarare privind  aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile specifice Serviciului public de administrare, amenajare si intretinere zone verzi din municipiul Marghita propuse de operatorul SPAACS Marghita

           Initiator primar Pocsaly  Zoltan Ladislau

         Raport de avizare : Comisia de adminustrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice specifice Serviciului public de salubrizare stradala a municipiului Marghita

          Initiator primar Pocsaly  Zoltan Ladislau

         Raport de avizare : Comisia de adminustrare a domeniului public si privat

  1. Probleme curente