Proces verbal privind etapa a treia de completare a Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr.3 Marghita – județul Bihor