Proces verbal privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 9 Iunie 2024