octombrie2008

Hotararea nr.45 din 30 octombrie 2008
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din 30 octombrie 2008 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr.46 din 30 octombrie 2008
– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

 Hotararea nr.47 din 30 octombrie 2008
– privind avizarea cladirilor utilizate pentru activitati social umanitare in vederea scutirii de la plata obligatiilor bugetare detinute de Fundatia Crestina ELIM, in conformitate cu prevederile art. 285 lit. c din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.48 din 30 octombrie 2008
– privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, de catre Consiliul Local Marghita a unei suprafete de teren din domeniul privat al municipiului, pentru construirea de locuinte pentru tineri, catre Agentia Nationala pentru Locuinte

Hotararea nr.49 din 30 octombrie 2008
– privind trecerea locuintelor pentru tineri din proprietatea publica a municipiului Marghita in proprietatea statului si pentru reglementarea juridica a terenurilor aferente

Hotararea nr.50 din 30 octombrie 2008
– privind stabilirea unor masuri in ce priveste administrarea  terenului in suprafata de 396/2540 mp. din nr. topo. 2261/20 si a terenului in suprafata de 5578/6406 mp. din nr. topo. 2261/17 inscris in CF 41 Marghita

Hotararea nr.51 din 30 octombrie 2008
– privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a administrarii parcarilor publice in municipiul Marghita si a studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a administrarii parcarilor publice cu plata din Marghita

Hotararea nr.52 din 30 octombrie 2008
– privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Marghita ca membri ai consiliilor de administratie din unitatile de învatamant preuniversitar de stat din Municipiul Marghita

Hotararea nr.53 din 30 octombrie 2008
– privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociatiile care desfasoara activitati non-profit de interes local cu profil cultural din municipiul Marghita considerate eligibile

Hotararea nr.54 din 30 octombrie 2008
– privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Marghita

Hotararea nr.55 din 30 octombrie 2008
– privind aprobarea documentatiei tehnico – economica aferenta obiectivului: „Modernizare DJ 191 Marghita – Tasnad”

Hotararea nr.56 din 30 octombrie 2008
– privind aprobarea cofinantarii din bugetul consiliului local necesare pentru realizarea obiectivului: „Modernizare DJ 191 Marghita – Tasnad” în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 2 – „Îmbunatatirea infrastructurii de transport regional si local”, domeniul major de interventie 2.1 – „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura”

Hotararea nr.57 din 30 octombrie 2008

– privind aprobarea constituirii unui numar cadastral pe suprafata de 16321 mp. din CF 5046 Marghita