Octombrie 2009

Hotararea nr. 121 din 08.10.2009
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local din 8 octombrie 2009

Hotararea nr. 122 din 08.10.2009
– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Hotararea nr. 123 din 08.10.2009
– privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri din intravilanul localitatii

Hotararea nr. 124 din 08.10.2009
– privind aprobarea aplicarii de catre Consiliul Local al municipiului Marghita la Programul National de Imbunatatire a Calitatii Mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati cu proiectul ” Infiintarea de noi parcuri si reabilitarea celor existente in municipiul Marghita”

Hotararea nr. 125 din 08.10.2009
– privind aprobarea participarii ca partener si a cofinantarii la proiectul “Oportunitati egale pentru educatie oferite tinerilor din cadrul Fundatiei Elim” depus in cadrul Programului “Integrarea in societate a tinerilor apartinand minoritatilor si grupurilor dezavantajate”

Hotararea nr. 126 din 29.10.2009
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local din 29 octombrie 2009 si aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr. 127 din 29.10.2009
– privind sustinerea proiectului ” Initiativa de e-guvernare pentru cetatenie democratica si participativa” in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile prin Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013”

Hotararea nr. 128 din 29.10.2009
– privind desemnarea persoanei care va coordona activitatea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanei Marghita

Hotararea nr. 129 din 29.10.2009
– pentru aprobarea cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul ” Sprijinirea cooperarii si organizarii de evenimente intercomunitare intre localitatile infratite Beretteyoujfalu si Marghita”

Hotararea nr. 130 din 29.10.2009
– privind numirea a 2 reprezentanti ai Consiliului local in Consiliul consultativ ce functioneaza in cadrul Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea”.

Hotararea nr. 131 din 29.10.2009
– privind insusirea raportului de evaluare si stabilirea pretului de vanzare directa a terenului, proprietate privata a orasului, de pe str. I. L.Caragiale in suprafata de 38 mp. , nr. cadastral 762 pe care este o constructie de tip garaj , catre d-nii Ardelean Gavril si sotia

Hotararea nr. 132 din 29.10.2009
– privind insusirea raportului de evaluare si stabilirea pretului de vanzare directa a terenului, proprietate privata a orasului de pe str. I. L.Caragiale in suprafata de 38 mp. , nr. cadastral 761 pe care este o constructie de tip garaj, catre d-nii Avram Roman si sotia

Hotararea nr. 133 din 29.10.2009
– privind aprobarea vanzarii in principiu a terenului, proprietate privata a orasului pe care sunt edificate un numar de 12 garaje situate pe str. Bujorului , ( in curtea fostei mori) identificate pe nr. topo. 256 CF 100735 Marghita si nr. topo. 257 CF 100124 Marghita.

Hotararea nr. 134 din 29.10.2009
– privind cuprinderea in domeniul privat a unor suprafete de teren aflate la dispozitia Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar

Hotararea nr. 135 din 29.10.2009
– privind insusirea raportului de evaluare si stabilirea pretului de vanzare directa catre d-nii Pop Balint Vilma si Pop Balint Attila Csaba a terenului in suprafata de 112 mp. din cadastral 718 CF 7372 , teren pe care se gaseste locuinta acestora situata in Calea Republicii nr. 14 .

Hotararea nr. 136 din 29.10.2009
– pentru modificarea HCL nr. 120 din 17.09.2009 privind aprobarea listei de prioritati la locuintele construite prin ANL in urma solutionarii contestatiilor de catre Comisia constituita in acest sens

Hotararea nr. 137 din 29.10.2009
– privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita, precum si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor.

Hotararea nr. 138 din 29.10.2009
– privind scutirea de la plata impozitului pe cladire, aferent anilor 2005-2007 pentru Orban Susana Edit str. Aleea infratirii nr. 1 ap. 1 Marghita, pe motiv ca se incadreaza in gradul de handicap accentuat.

Hotararea nr. 139 din 29.10.2009
– privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii “Reparatii capitale la Casa de Cultura, Marghita”

Hotararea nr. 140 din 29.10.2009
– privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de Sarcini pentru concesionarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a terenului situat in municipiul Marghita str. N.Balcescu f.n. , conform HCL nr.22 din 26.02.2009

Hotararea nr. 141 din 29.10.2009
– privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii” Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in localitatea Marghita, jud. Bihor”, etapa II, derulat prin Compania Nationala de Investitii

Hotararea nr. 142 din 29.10.2009
– pentru aprobarea demersurilor pentru desfiintarea contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 2712/16 mai 2007 incheiat intre municipiul Marghita si SC Hobi-X SRL precum si mandatarea executivului de a obtine pe cale judecatoreasca desfiintarea contractului pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre SC Hobi-X SRL .

Hotararea nr. 143 din 29.10.2009
– privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica si stabilirea pretului de strigare pentru terenul, proprietate privata a orasului in suprafata de 20000 mp. /265332 mp. identificat pe nr. topo. 1184 CF 100734 Marghita conform raportului de evaluare, in vederea realizarii unei instalatii de producere a biogazului ca urmare a prelucrarii deseurilor biodegradabile.