Numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

Ciupe Elena – șef serviciu administrație publică locală

Date de contact: tel: 0259362001 int.14