Nota de informare SSV

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO

 

 

 1. Identitatea operatorului de date cu caracter personal

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Marghita, județul Bihor este operator de date cu caracter personal, asigurând implementarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), intrat în vigoare la 25 mai 2018.

 

Datele de contact ale Municipiului Marghita, județul Bihor:

Sediul: Calea Republicii nr. 1, Marghita, județul Bihor

Telefon: 0259362001

Fax: 0359409982

Email: primaria@marghita.ro

Website: https://marghita.ro/

Reprezentant legal: Primar Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII

La nivelul Municipiului Marghita, județul Bihor, este desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, conform dispozițiilor art. 37-39 din Regulamentul (UE) 2016/679, care poate fi contactat la telefon 0259362001 email primaria@marghita.ro.

 1. Descriere succintă a amplasării sistemului de supraveghere video

UAT Municipiul Marghita, județul Bihor deține și utilizează sistem de supraveghere video, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Sistemul de supraveghere video s-a instalat la sediul Primăriei Municipiului Marghita, județul Bihor, în concordanță cu punctul 24 capitolul X – Concluzii din Raportul de evaluare a riscurilor la securitatea fizică întocmit în data de 13.12.2018. Se supraveghează video zonele de acces și spațiile destinate publicului, precum și împrejurimile clădirii pentru a proteja spațiile exterioare și zonele cu acces restricționat.

Pe teritoriul UAT Municipiul Marghita, județul Bihor au fost instalate 167 de camere de supraveghere video, dintre acestea fiind funcționale 138.

Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată, precum birourile, toaletele și alte locații similare.

Sistemul de supraveghere video este destinat să monitorizeze  următoarele  zone:

 

 

Clădire Primărie =11 camere

Faţadă intrare principală = 2 buc

Zonă de acces în clădire

Clădire Primărie parter =2 buc

Hol Primărie

Clădire Primărie etaj =2 buc

Hol Primărie

Clădire Primărie curte interioară  =5 buc

Zonă de acces din curte

Curtea interioară

Zona centrală a orașului –stâlpi electrica = 16 camere

Intersecţia str.Calea Republicii cu str.Eroilor =4 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

 

Intersecţia str.Calea Republicii cu str.P-ţa.Independenţei =2 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Intersecţia str.Calea Republicii cu str.Crinului =1 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Str.Calea Republicii =2buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Intersecţia str.Calea Republicii cu str.Garoafei=2 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Intersecţia str.Calea Republicii cu str.I.L.Caragiale=4 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Intersecţia str.Nicolae Bălcescu cu str.I.L.Caragiale=1 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Şcoala Generală Octavian Goga II- stâlpi electrica  =2camere

Str.Eroilor =2buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Liceul Octavian Goga I – stâlpi electrica -=3 camere

str.Nicolae Bălcescu =3 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Policlinică- stâlp electrica -=1 cameră

Str.Eroilor= 1 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Str.Arany Janos- stâlpi electrica =3 camere

Str.Arany Janos =3buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Str.Alea Înfrăţirii – stâlpi electrica =3 camere

Str.Alea Înfrăţirii =3 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Parc -Str.Crinului – stâlpi electrica =3 camere

Str.Crinului=2buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Intersecţia str.Litoralului cu str.Garoafei=1 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Str.Eroilor – stâlpi electrica =  5 camere

Str.Eroilor =3 buc

 

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Intersecţia str.Eroilor cu str.Crinului=2 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Str.P-ţa.Independenţei – stâlpi electrica  =2 camere

Str.P-ţa.Independenţei =2 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Parc -Str.Alea Înfrăţirii – stâlpi electrica =4 camere

-Str.Alea Înfrăţirii =4buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Str.Tudor Vladimirescu- stâlpi electrica =16 camere

Str.Tudor Vladimirescu =4 buc

 

 

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Intersecţia str. Tudor Vladimirescu cu str.Calea Republicii= 4 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Intersecţia str. Tudor Vladimirescu cu str.Revoluţiei= 2 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Intersecţia str. Tudor Vladimirescu cu str.Cloşca = 2 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Intersecţia str. Tudor Vladimirescu cu str.Kolcsey Ferencz= 4 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Str.1Decembrie- stâlpi electrica  =6 camere

Str.1Decembrie =6 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Str.Alea Tineretului- stâlpi electrica =3 camere

 Str.Alea Tineretului=3buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Parc ANL str.Pandurilor- stâlpi electrica =8 camere

Str.Pandurilor Parc =3 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Str.Pandurilor Unix=2 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Str.Pandurilor=3 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Stadion-Str.Petofi Sandor – stâlpi electrica =5 camere

Str. Petofi Sandor =5 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

ANL str.Progresului – stâlpi electrica =6 camere

str.Progresului =3buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Intersecţia str. Progresului cu str.I.C.Brăteanu= 1 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Intersecţia str. Progresului cu str.Unirii= 2 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Str.Unirii – stâlpi electrica = 5 camere

Str.Unirii =5 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Str.I.L.Caragiale – stâlpi electrica = 5 camere

Str.I.L.Caragiale =5 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Str.Bujorului -stâlpi electrica = 3 camere

Intersecţia Str.Bujorului cu str.Arany Janos =1buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Str.Bujorului =2buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Bazin de înot str.I.C.Brătianu- stâlpi electrica=6 camere

Str.I.C.Brăteanu =6 buc

Curte interioară

Str.Brânduşei – stâlpi electrica=4 camere

Str.Brânduşei =4 camere

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Str.Tudor Vladimirescu Dig -stâlp primărie =2camere

Str.Tudor Vladimirescu –Dig=2buc

– Zonă de circulaţie rutieră

Str.Iosif Vulcan -stâlp primărie =2camere

Str.Iosif Vulcan=2buc

– Zonă de circulaţie rutieră

Piaţa Agroalimentară- stâlpi electrica =3 camere

Str.Nicolae Bălcescu =3 buc

– Zonă de circulaţie pietonala

Sat Ghenetea- stâlpi electrica =5 camere

Sat Ghenetea = 5 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

Sat Cheţ- stâlpi electrica =6 camere

Sat Cheţ =6 buc

– Zonă de circulație pietonală şi circulaţie rutieră

 

 1. Temeiul juridic al supravegherii video

UAT Municipiul Marghita, județul Bihor, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dvs. cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, în conformitate cu:

Dreptul Uniunii:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecția datelor;
 • Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;

Dreptul intern:

 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.
 1. Datele colectate și scopul supravegherii video

Datele colectate: imagini digitale, cu indicarea timpului, a datei și a locului, referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video. Acestea pot constitui date cu caracter personal chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identitate ale persoanei sau chiar dacă nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la identificarea acesteia (de ex. numărul de înmatriculare al vehiculului).

 

Scopul prelucrării:

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului de supraveghere video are ca scop:

 1. prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni;
 2. asigurarea pazei și protecției persoanelor, a bunurilor și a valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de utilitate publică, precum și a împrejurimilor afectate acestora;
 3. supravegherea traficului rutier și constatarea încălcării regulilor de circulație rutieră.

 

Limitări legate de scop:

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat în alt scop decât cel notificat, nu folosește la monitorizarea activității angajaților sau la pontaj. De asemenea, sistemul nu este mijloc de investigare sau de obținere a unor informații pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare, cu excepția situațiilor în care se produce un incident de securitate fizică sau se observă un comportament infracțional (în circumstanțe excepționale, imaginile pot fi transferate organelor de cercetare în cadrul unei investigații disciplinare sau penale).

Sistemul de supraveghere video al Primăriei nu are ca scop captarea (spre exemplu, prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri), care dezvăluie categorii speciale de date.

UAT nu intenționează să utilizeze sistemul de supraveghere video în mod ad-hoc, respectiv cu caracter temporar, de circumstanță.

 1. Legalitatea prelucrării

În principiu, oricare dintre temeiurile juridice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 poate constitui un temei juridic pentru prelucrarea datelor provenite din supravegherea video.

UAT Municipiul Marghita, județul Bihor își întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului de supraveghere video pe:

 •  articolul 6 alineatul (1) litera (c) (îndeplinirea unei obligații legale);
 •  articolul 6 alineatul (1) litera (e) (necesitatea de a îndeplini o sarcină care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice);
 •  articolul 6 alineatul (1) litera (f) (interesul legitim).

În cazuri excepționale, operatorul utilizează ca temei juridic articolul 6 alineatul (1) litera (a) (consimțământul).

 

 1. Cine are acces la sistemul de supraveghere video

Accesul la imaginile captate prin intermediul sistemului de supraveghere video este strict limitat la personalul autorizat prin dispoziție a primarului: administratorul de sistem, utilizatorii sistemului de supraveghere video (angajații Serviciului Poliția Locală Marghita), responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, precum și reprezentantul firmei care asigură mentenanța sistemului de supraveghere video.

 

 1. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor

Imaginile stocate pot fi divulgate numai pe baza unei solicitări scrise, care se adresează instituției, conform dispozițiilor legale în vigoare, următoarelor categorii de destinatari:

 • instanțe de judecată;
 • instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
 • comisiei de disciplină (doar în cazul anchetelor disciplinare).

UAT Municipiul Marghita, județul Bihor nu intenționează să transfere datele cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video către un destinatar dintr-o țară terță sau organizație internațională.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele. Imaginile preluate de camerele de supraveghere sunt stocate în NVR-uri (Network Video Recorder), pe hard disc, pentru o perioadă de maxim 30 de zile, după această perioadă imaginile fiind șterse prin rescrierea hard disc-ului.

În cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate. Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic.

 

 1. Protecția datelor cu caracter personal

UAT Municipiul Marghita, județul Bihor implementează măsuri organizatorice și tehnice adecvate, în scopul asigurării securității sistemului de supraveghere video și protecției datelor cu caracter personal, în acord cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679.

Accesul la materialul de supraveghere video și/sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video este restrâns la personalul autorizat prin dispoziție a primarului.

Toți membrii personalului cu drepturi de acces și atribuții în operarea sistemului de supraveghere video semnează o declarație de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

Drepturile persoanei vizate prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016:

 1. dreptul la informare (art. 12 – 14);
 2. dreptul de acces (art. 15);
 3. dreptul la rectificare (art. 16);
 4. dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17);
 5. dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18);
 6. dreptul de a fi notificat atunci când datele au fost rectificate, șterse sau restricționate (art. 19);
 7. dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
 8. dreptul la opoziție (art. 21);
 9. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art. 22);
 10. dreptul de a fi informată cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal (art. 34);
 11. dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77);
 12. dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere sau a unui operator ori a unei persoane împuternicite de operator (art. 78 și art. 79);
 13. dreptul la despăgubiri (art. 82).

În scopul exercitării oricăruia dintre drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul UAT Municipiul Marghita, județul Bihor, telefon ………………….., email ………………………

 

 1. Dreptul de a depune plângere

Conform art. 77 din Regulamentul (UE) 2016/679, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 

Datele de contact ale ANSPDCP:

Bucuresti, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336

Website: http://www.dataprotection.ro

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: 0040318059211; 0040318059212

Fax: 0040318059602

 

 1. Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru întrebări sau nelămuriri în legătură cu sistemul de supraveghere video vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul UAT Municipiul Marghita, județul Bihor, telefon 0259362001 email primaria@marghita.ro

Pentru detalii privind protecția datelor cu caracter personal, accesați Politica de confidențialitate a Municipiului Marghita, județul Bihor.