Noiembrie 2009

Hotararea nr. 144 din 26.11.2009
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local din 26 noiembrie 2009 si aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr. 145 din 26.11.2009
– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Hotararea nr. 146 din 26.11.2009 – Anexele la Hot. nr. 146
– privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

Hotararea nr. 147 din 26.11.2009
– privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de maturat, spalat, stropirea si intretinerea cailor publice, la Serviciul Public de Alimentare cu Apa, Canalizare si Salubrizare Marghita

Hotararea nr. 148 din 26.11.2009
– pentru modificarea si completarea HCL nr. 35/1999, cu modificarile si completarile ulterioare , privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Marghita

Hotararea nr. 149 din 26.11.2009
– privind aprobarea in principiu a vanzarii terenului ,proprietate privata a municipiului Marghita, in suprafa de 1109 mp/17.023 mp, identificat prin nr. cad.100777, inscris in CF.100777 situat in Marghita , extravilan, catre S.C. AMAL TRANS SRL, proprietarul constructiilor sub care se afla acest teren

Hotararea nr. 150 din 26.11.2009
– privind aprobarea in principiu a vanzarii terenului ,proprietate privata a municipiului Marghita, in suprafa de 27mp, identificat prin nr. cad.778, inscris in CF.100061 situat in Marghita , str. Calea Republicii nr.49, catre S.C. EODORA EXIM S.R.L., proprietarul constructiei sub care se afla acest teren

Hotararea nr. 151 din 26.11.2009
– privind aprobarea, in principiu, a concesionarii prin licitatie publica, in vederea amenajarii unei parcari auto, a terenului in suprafata de 220mp./1071 mp. , inscris in CF 1457, nr. top.362/2

Hotararea nr. 152 din 26.11.2009
– privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociatiile culturale din municipiul Marghita considerate eligibile