martie2008

Hotararea nr.48 din 27.03.2008

– privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 290 mp din imobilul proprietate publica a orasului, preluat de la fosta UM situata pe str. Eroilor, catre Asociatia Comunitatilor Credintei din Romania, Filiala judeteana Bihor

Hotararea nr.47 din 27.03.2008

– privind aprobarea modificarii contractului colectiv de munca si a acordului de munca incheiat cu Sindicatul salariatilor din cadrul primariei municipiului Marghita

Hotararea nr.46 din 27.03.2008

-privind cuprinderea in domeniul public al orasului a suprafetei de 21.293 mp teren extravilan avand nr. cadastral 992 si destinatia de depozit de gunoi

Hotararea nr.45 din 27.03.2008

– privind aprobarea in principiu a vanzarii terenului identificat prin nr. top. 335/3 si 335/6 inscris in CF nr.2521 respectiv nr. top 335/4 inscris in CF nr.2607, in suprafata de 488mp, teren folosit ca si curte aferenta constructiilor situate pe str. Bujorului nr. 1 catre proprietarii acestora Butcovan Gavril si Gal Ionel

Hotararea nr.44 din 27.03.2008

– privind darea in administrare a suprafetei de teren de 300 mp din nr. top. 65/3, teren proprietatea municipiului Marghita catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Hotararea nr.43 din 27.03.2008

– privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 5.000.000 lei

Hotararea nr.42 din 27.03.2008

– privind stabilirea tarifelor la activitatea de colectare, transportare si depozitare a deseurilor menajere

Hotararea nr.41 din 27.03.2008
– privind aprobarea tarifelor la apa potabila, canal si epurare biologica pentru SC Salubram SA Marghita

Hotararea nr.40 din 27.03.2008

– privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 60 mp din terenul cu nr. top 15/92 inscris in CF 1147, situat in Marghita str. Crinului nr.5 catre SC Bila Com SRL, in vederea extinderii spatiului comercial situat la adresa respectiva

Hotararea nr.39 din 27.03.2008
– privind aprobarea in principiu a vanzarii terenului identificat cu nr. top. 58/6 in suprafata de 32 mp, respectiv nr. top. 58/7 in suprafata de 25 mp, CF 6178 situat in Marghita, str. Crinului nr. 9 catre SC Malvelia Impex SRL, proprietarul constructiei

Hotararea nr.38 din 27.03.2008
– privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa  a unui imobil – teren cu constructii – proprietate privata a municipiului Marghita , identificat prin nr. cad. 991 constand dintr-un  singur corp de cladire  avand suprafata construita de 474 mp si terenul aferent in suprafata de 9.989 mp  situat in Marghita,  str. Progresului nr. 33

Hotararea nr.37 din 27.03.2008
– privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa  a imobiului – teren fara constructii – proprietate privata a municipiului Marghita , identificat prin nr. cad. 990  in suprafata totala  de 9.487 mp  situat in Marghita,  str. Progresului nr. 35

Hotararea nr.36 din 27.03.2008

– privind discutarea cererilor depuse de persoane care pot beneficia de scutiri de impozit in temeiul pct.2 Facilitati fiscale stabilite prin HCL nr.114 din 30.11.2007 privind taxele si impozitele locale pe anul 2008

Hotararea nr.35 din 27.03.2008

– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din 27.03.2008 si a procesului verbal al sedintei anterioare