Martie 2009

Hotararea nr.24 din 26.03.2009
– privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada martie- mai 2009

Hotararea nr.25 din 26.03.2009
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din 26 martie 2009

Hotararea nr.26 din 26.03.2009
– privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a Municipiului Marghita  si asigurarea tuturor resurselor necesare pentru implementarea acestuia si a proiectelor  componente

Hotararea nr.27 din 26.03.2009

– privind aprobarea Proiectului “Realizarea unui sistem de monitorizare video in vederea reducerii infractionalitatii din Municipiul Marghita” si a cheltuielilor aferente acestuia

Hotararea nr.28 din 26.03.2009
– privind aprobarea Proiectului “ Reabilitarea strazilor  din zona de nord a Municipiul Marghita” si a cheltuielilor aferente acestuia

Hotararea nr.29 din 26.03.2009
– privind aprobarea Proiectului “ Reabilitarea , modernizarea  si extinderea spatiilor verzi in Municipiul Marghita” si a cheltuielilor aferente acestuia

Hotararea nr.30 din 26.03.2009
– privind aprobarea procedurii interne de functionare a compartimentului de control comercial pentru  asistenta si reprezentarea persoanelor fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale in vederea obtinerii  autorizatiei si inregistrarii in registrul comertului in temeiul Ordonantei  de urgenta nr. 44 din 16 aprilie 2008

Hotararea nr.31 din 26.03.2009
– privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului  Municipiului Marghita , precum si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

Hotararea nr.32 din 26.03.2009
– privind  insusirea raportului de evaluare   si aprobarea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 646 mp. identificat prin nr. cadastral 211 din CF 7320 ndf Marghita , situat in Marghita  1 Decembrie  nr. 135  catre Chis Vadimir

Hotararea nr.33 din 26.03.2009
– privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea pretului de vanzare a terenului in suprafata de  490 mp. cu nr. cadastral 285 , proprietate privata a municipiului Marghita catre dl. Mihuc Teodor Cristian

Hotararea nr.34 din 26.03.2009
– privind aprobarea concesiunii directe a suprafetei de teren de 9 mp. din  suprafata totala de 1129 mp.  situat pe nr. topo.351/3 inscris in CF 2553 Marghita  catre SC Anexa SRL  reprezentat prin dl. Floruncut  Marius , pentru extindere constructie –realizare scari.

Hotararea nr.35 din 26.03.2009
– privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei totale de  187 mp. care se compune din 80 mp. /898 mp. din nr.topo. 2031/3 si suprafata  de 107 mp./2035  din terenul cu nr. top. 1181/4 catre d-nii Barella Vasile si sotia, proprietarii locuintei alaturate.

Hotararea nr.36 din 26.03.2009
– privind constituirea unui  numar cadastral pentru  cotele de teren  din numerele topografice destinate amplasamentului ” Parc balnear in regiunea de nord-vest –locatiile Tasnad, Beltiug, Marghita „ si finantarea din bugetul local a  cheltuielilor ocazionate cu modificarea proiectului si obtinerea avizelor necesare pentru emiterea autorizatiei de constructie.

Hotararea nr.37 din 26.03.2009
– privind aprobarea subventiilor pentru asistenta sociala pe anul 2009 in baza Legii 34/1998