mai2008

Hotararea nr.60 din 20.05.2008

– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local din 20 mai 2008 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr.61 din 20.05.2008
– privind validarea Dispozitiei primarului nr. 349 din 10.03.2008 si a Dispozitiei primarului nr.519 din 12.05.2008 pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2008 si aprobarea Raportului explicativ  privind contul de executie a bugetului local la 31 decembrie 2007

Hotararea nr.62 din 20.05.2008

– privind aprobarea concesiunii directe a suprafetei de teren de 15 mp. din terenul cu nr. top.366/11 inscris in CF 835 Marghita catre dl. Bit Antoniu Marin, proprietarul apartamentului de la parterul blocului situate pe str. N. Balcescu nr. 82 in vederea asigurarii unei cai de acces

Hotararea nr.63 din 20.05.2008

– privind concesionarea fara licitatie publica a cotei de 3 mp. din 580 mp. din terenul cu nr. top 85/1 inscris in CF 2977 situat in Marghita str. Calea Republicii nr. 82

Hotararea nr.64 din 20.05.2008
– privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea pretului de vanzare a terenului in suprafata de 945 mp. cu nr. cadastral 213 situat in Marghita catre dl. Reteanu Ioan proprietarul constructiilor de pe acest teren

Hotararea nr.65 din 20.05.2008
– privind aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Marghita alocate pentru activitati nonprofit de interes local cu profit cultural

Hotararea nr.66 din 20.05.2008

– privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local la asociatiile care desfasoara activitati nonprofit de interes local cu profil cultural din municipiul Marghita considerate eligibile

Hotararea nr.67 din 20.05.2008

– privind suplimentarea numarului de autorizatii taxi si modificarea art.11 din Regulamentul de organizare si executare a transportului in regim de taxi sau regim de inchiriere

Hotararea nr.68 din 20.05.2008

– privind aprobarea vanzarii in principiu a terenului folosit in baza legii 15/2003 de catre proprietarul constructiei, de pe acest teren, dl. Baki Gabriel Tudor

Hotararea nr.69 din 20.05.2008

– privind asocierea RECL (Retea Electronica a Comunitatii Locale) cu Asociatia Kecenlet Chet, asociatie nonprofit in vederea dezvoltarii si extinderii serviciului internet in localitatea Chet

Hotararea nr.70 din 28.05.2008

– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului local din 28.05.2008 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr.71 din 28.05.2008
– privind aprobarea concesionarii directe a imobilului in suprafata de 149,28 mp. dim imobilul, proprietatea privata a orasului, preluat de la fosta UM situate pe str. Eroilor, catre Asociatia Oamenilor de Afaceri ”B&C Centrum Marghita”

Hotararea nr.72 din 28.05.2008
– privind aprobarea planului urbanistic zonal pe suprafata de 11500 mp, avand nr. cadastral 969 pentru amplasare hala de productie si show-room, dl. Varga Lehel

Hotararea nr.73 din 28.05.2008
– privind aprobarea unor masuri referitoare la terenul retrocedat Parohiei Romane Unite cu Roma Greco- Catolica Marghita prin decizia nr. 714 din 28.02.2006