Iunie 2009

Hotararea nr. 65 din 25.06.2009
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a consiliului local din  25 iunie 2009

Hotararea nr. 66 din 25.06.2009
– privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada iunie- august 2009

Hotararea nr. 67 din 25.06.2009
– privind stabilirea contributiei unitatii administrativ- teritoriale Marghita pentru anul 2009 pentru fiecare copil protejat sau persoana majora, care provin din municipiul Marghita si  care beneficiaza de protectie speciala în centrele rezidentiale din structura Directiei  Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor

Hotararea nr. 68 din 25.06.2009
– privind aprobarea listei cu solicitantii de sprijin in construirea de locuinte  proprietate personala prin Programul national aprobat prin OUG nr.51/2006 si a subventiei pentru solicitantul Puscas Viorel Vasile

Hotararea nr. 69 din 25.06.2009
– privind aprobarea modificarii preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa  potabila, canalizare si epurare biologica

Hotararea nr. 70 din 25.06.2009
– privind discutarea cererii depuse de d-na Pontos Floare pentru scutirea  de la plata impozitului pe cladirea situata in municipiul Marghita, str. Jokai Mor nr. 60/a

Hotararea nr. 71 din 25.06.2009
– privind acceptarea ofertei de donatie din partea Petrom SA – EP Romania a statiei de pompare apa, forajelor   subterane de apa Viisoara si a terenului aferent

Hotararea nr. 72 din 25.06.2009
– privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din municipiul Marghita

Hotararea nr. 73 din 25.06.2009
– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009