iulie2008

Hotararea nr. 7 din 01.07.2008
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local din 1 iulie 2008 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr. 8 din 01.07.2008
– privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Marghita nr. 93/2005 privind promovarea investitiei ” Parc balnear in Regiunea de Nord-vest – locatiile Tasnad, Beltuig, Marghita ”

Hotararea nr. 9 din 01.07.2008
– privind discutarea cererii nr. 4547/9.05.2008 a d-nei Chis Silvia din Ghenetea nr. 108 pentru scutirea retroactiva a creantelor bugetare

Hotararea nr. 10 din 01.07.2008
– privind discutarea cererilor depuse de persoane  care pot beneficia  de scutiri  de impozit in temeiul pct. 2 Facilitati fiscale stabilite prin HCL nr. 114 din 30.11.2007 privind taxele si impozitele locale pe anul 2008

Hotararea nr.11 din 01.07.2008
-privind modificarea si completarea  art. 2 din HCL 49/2007 privind suprafetele de pasune comunala date in chirie la Asociatia Crescatorilor de Animale Marghita.

Hotararea nr. 12 din 24.07.2008
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local din   24  iulie 2008 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr.13 din 24.07.2008
– privind discutarea cererilor depuse de persoane care pot beneficia de scutiri de impozit in temeiul pct. 2 Facilitati fiscale stabilite prin HCL nr.114 din 30.11.2007 privind taxele si impozitele locale pe anul 2008

 Hotararea nr.14 din 24.07.2008
– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008

Hotararea nr. 15 din 24.07.2008
– privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Marghita în comisia de vanzare  si comisia de contestatie pentru vanzarea spatiilor medicale si stabilirea cuantumului si a conditiilor de acordare a indemnizatiei membrilor comisiei pentru activitatea depusa, în  conformitate cu prevederile O.U.G.68/2008

Hotararea nr. 16 din 24.07.2008
– privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire Centru Comercial –CADRAN la initiativa beneficarului Red Project Five S.R.L.

Hotararea nr. 17 din 24.07.2008
– privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisia de  negociere in cazul aprobarii  vanzarilor unor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Marghita.

Hotararea nr. 18 din 24.07.2008
– privind desemnarea   reprezentantilor  Consiliului Local  in comisiile de licitatie  si receptie pentru concesionari, achizitii de produse si lucrari

Hotararea nr. 19 din 24.07.2008
– privind trecerea unui imobil –teren din domeniul privat in domeniul public al municipiului Marghita si transmiterea acestuia din domeniul public al municipiului Marghita si din administrarea Consiliului Local Marghita, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale- Agentia de Plati si  Interventie pentru Agricultura- Centrul Judetean Bihor în vederea amplasarii unei constructii de tip modular cu destinatia de sediu pentru Centrul Local Marghita.