Ianuarie2009

Hotararea nr.1 din 29.01.2009
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 29 ianuarie 2009 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr.2 din 29.01.2009
– privind aprobarea incheierii unui contract  de pasunat pentru pasunea comunala cu Asociatia Crescatorilor de Animale Ghenetea

Hotararea nr.3 din 29.01.2009
– privind aprobarea taxei  de eliberare si  a taxei de viza trimestriala  a certificatului de producator pe anul 2009.

Hotararea nr.4 din 29.01.2009
– privind stabilirea nivelului chiriei  platita  catre Parohia Romana Unita cu Roma  Greco-Catolica Marghita, pentru terenul in suprafata de 1179 mp. inscris in CF 548 Marghita, nr.top.. 584 si 585/2  , folosit de administratia locala ca piata agroalimentara.

Hotararea nr.5 din 29.01.2009
– privind aprobarea in principiu a vanzarii terenului  in suprafata de   4560 mp. inscrisa pe nr. cadastral  850  si 252  mp. din nr. topo.1962/3 Marghita catre proprietarul edificatelor de pe acest teren, SC Marmob  SRL Marghita cu sediu pe str. Viseului nr. 22

Hotararea 6 din 29.01.2009
– privind aprobarea in principiu a vanzarii terenului  in suprafata totala de 488 mp. identificat prin nr. top. 335/3 – 81 mp; nr. top. 335/6 – 191 mp. din CF nr. 2521 Marghita , respectiv nr. top. 335/4 -216 mp. din CF 2607 Marghita

Hotararea nr.7 din 29.01.2009
– privind cuprinderea in domeniul privat a  suprafetei de 1300 mp , nr. cadastral  60  si aprobarea in principiu a vanzarii  terenului in cota de 93 mp. din aceasta suprafata catre dl. Budae Gavril , proprietarul constructiei de pe acest teren.

Hotararea nr. 8 din 29.01.2009
– privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 325 mp. care se compune din : cota de 181/898 mp. din nr. topo.2021/3 inscris in CF 5615 Marghita si  cota de 144/2035 mp. din nr. topo 1181/4 , inscris in CF 133 Marghita  catre dl. Talpos Dorel Marcel si sotia,  proprietarii locuintei alaturate

Hotararea nr.9 din 29.01.2009
– privind constituirea Comisiei Tehnice  de Amenajare a Teritoriului  si de Urbanism si a Regulamentului  de functionare al acesteia

Hotararea nr.10 din 29.01.2009
– privind stabilirea comisiei  de evaluare si selectionare a asociatiilor  si fundatiilor  in vederea acordarii  de subventii , in conformitate cu Legea nr.34/1998 si normele metodologice  de aplicare a acesteia

Hotararea nr.11 din 29.01.2009
– privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de  20,8 mp.  din imobilul , proprietatea privata a orasului, situat pe str. Eroilor nr. 9 catre Clubul Kiwanis Marghita , persoana juridica fara scop patrimonial , care desfasoara activitate de binefacere

Hotararea nr.12 din 29.01.2009
– privind aprobarea cofinantarii din bugetul consiliului judetean necesare pentru realizarea obiectivului: ”Modernizare DJ 191 Marghita- Tasnad” in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 2- ”Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”, domeniul major de interventie 2.1- ”Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane- inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura”