Ianuarie2008

Hotararea nr. 1 din 14.01.2008

– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare din 14.01.2008 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr. 2 din 14.01.2008

– privind delimitarea zonelor din extravilanul unitatii administrativ- teritoriale Marghita in vederea stabilirii impozitului conform Codului Fiscal

Hotararea nr. 3 din 31.01.2008
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare  din  31  ianuarie  2008   si a procesului verbal al sedintei anterioare
Hotararea nr. 4 din 31 ianuarie 2008
– privind discutarea cererilor depuse de persoane care pot beneficia de scutiri de impozit în temeiul pct. 2 Facilitati fiscale stabilite prin HCL nr. 114 din 30.11.2007 privind taxele si impozitele locale pe anul 2008

Hotararea nr.5 din 31.01.2008
– privind discutarea cererii nr. 1/107/07.01.2008 depusa de dl. Timoc Felician pentru scutirea de la impozit pe anul 2007 în temeiul Legii 189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice

Hotararea nr. 6 din 31 ianuarie 2008
– privind discutarea cererii nr. 641/17.01.2008 depusa de d-na Haias Viorica pentru scutire de la impozit pe anul 2008

Hotararea nr.7 din 31 ianuarie 2008

– privind aprobarea scutirii de la plata obligatiilor bugetare a Fundatiei Caritas Catolica

Hotararea nr.8 din 31.01.2008
– privind aprobarea Regulamentului  de organizare si executare a transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere ca serviciu de utilitate publica în municipiul Marghita

Hotararea nr.9 din 31 ianuarie 2008

– privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren fara constructii , proprietatea privata a municipiului Marghita , identificat prin nr. cad. 261/2, respectiv 262/1 în suprafata totala de 18.428 mp.

Hotararea nr. 10 din 31 ianuarie 2008
– privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil-teren fara constructii , proprietatea privata a municipiului Marghita , identificat prin nr. cad. 261/1,  în suprafata totala de 2033/8413 mp.

Hotararea nr. 11 din 31.01.2008

– privind stabilirea taxelor locale la pietele aflate în administrarea locala, precum si a altor taxe locale pe anul 2008

Hotararea nr. 12 din 31 ianuarie 2008

– privind aprobarea subventiilor pentru asistenta sociala

Hotararea nr. 13 din 31.01.2008

– privind aprobarea Programului de masuri privind etapele de realizare a obligatiei prevazute de OUG nr. 114/2007

Hotararea nr.14 din 31.01.2008

– privind aprobarea concesionarii în temeiul art. 25 alin. 2 din Legea 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice catre SC Salubram SA Marghita a depozitului de deseuri în suprafata de 12315 mp. identificat prin nr. topo 1186 mp. înscris in CF 137 Ghenetea,  teren proprietatea municipiului Marghita si a utilitatilor apartinatoare acestuia

Hotararea nr.15 din 31.01.2008
– privind cuprinderea in domeniul privat al municipiului Marghita a suprafetei de 160 mp. din nr. topo. 236  CF 188 Marghita si aprobarea constituirii a doua numere cadastrale

Hotararea nr.16 din 31.01.2008

–  privind aprobarea concesionarii  directe a suprafetei de 5 mp. din terenul cu nr. topo. 14576/1 inscris in CF nr. 6745 catre SC Camomilafarm  SRL in vederea construirii unor trepte la intrarea in spatiul comercial

Hotararea nr. 17 din 31.01.2008
– privind aprobarea numarului si structura personalului nedidactic propus de directorii  Grupului Scolar Agricol Horea si Scoala cu clasele I-VIII Marghita

Hotararea nr.18 din 31 ianuarie 2008

– privind repartizarea locuintei eliberate de catre fost angajat MApN situata pe str. Progresului, bl. B2, ap. 1 care nu are regim de locuinta ANL

Hotararea nr. 19 din 31.01.2008

– privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru implementarea proiectului „Modernizare DJ191 Marghita- Limita jud. Bihor; Satu Mare- Cean- Tasnad”