Fundamentarea deciziilor, planificarea strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului Marghita

DENUMIREA PROIECTULUI:

„Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică şi măsuri de simplificare pentrucetăţeni la nivelul Municipiului Marghita” cod SMIS 135923, cod SIPOCA 789

BENEFICIAR:

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Marghita

AUTORITATEA DE MANAGEMENT:

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

ORGANISM  INTERMEDIAR:

Autoritate de Management pentru Programul Operațional

Capacitatea Administrativă AMPOCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă este finanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul obiectivului tematic nr. 11, Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice (OT11) și își propune să consolideze capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susţine o economie modernă și competitivă.

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia. Acestea sunt:

  • OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;
  • OS 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice;
  • OS 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia; Deschidere: Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia.

Obiectivul Specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP a reprezentat oportunitatea Municipiului Marghita de a-și susține eforturile întreprinse în scopul realizării proiectului „Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul Municipiului Marghita”

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului:

consolidarea capacitatii institutionale a Municipiului Marghita prin implementarea de masuri pentru imbunatatirea planificarii strategice, respectiv masuri de simplificare pentru cetateni

Obiectivele specifice ale proiectului/rezultatele proiectului:

  1. Imbunatatirea planificarii strategice a Municipiului Marghita pentru perioada 2021-2027 prin elaborarea urmatoarelor documente strategice:

– Strategia integrata de dezvoltare urbana a Municipiului Marghita,

– Planul de mobilitate urbana durabila a Municipiului Marghita, respectiv

– Strategia Energetica a Municipiului Marghita.

  1. Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni prin achizitia de date din teren si integrarea acestora intr-o solutie geospatiala (GIS) aferenta intravilanului Municipiului Marghita.

Valoarea proiectului este de: 625.464 lei lei cu TVA, din care buget eligibil 612.954,72 lei cu TVA, conform contractului de finanțare nr. 495/18.05.2020.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv între 20.05.2020 până la 19.05.2021

Link-uri utile:

Comunicatul de presă privind începerea activităţii proiectului

Comunicat de presa privind incheierea proiectului

Programul anual al achiziţiilor publice se poate descărca de aici, ca măsură pentru promovarea egalității de șanse și nediscriminare și a egalității de gen, astfel încât toți participanții să aibă acces egal la aceste informaţii.