Fundamentarea deciziilor, planificarea strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului Marghita

DENUMIREA PROIECTULUI:

„Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică şi măsuri de simplificare pentrucetăţeni la nivelul Municipiului Marghita” cod SMIS 135923, cod SIPOCA 789

BENEFICIAR:

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Marghita

AUTORITATEA DE MANAGEMENT:

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

ORGANISM  INTERMEDIAR:

Autoritate de Management pentru Programul Operațional

Capacitatea Administrativă AMPOCA

Programul Operațional Capacitate Administrativă este finanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul obiectivului tematic nr. 11, Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice (OT11) și își propune să consolideze capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susţine o economie modernă și competitivă.

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia. Acestea sunt:

  • OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;
  • OS 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice;
  • OS 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia; Deschidere: Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia.

Obiectivul Specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP a reprezentat oportunitatea Municipiului Marghita de a-și susține eforturile întreprinse în scopul realizării proiectului „Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul Municipiului Marghita”

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului:

consolidarea capacitatii institutionale a Municipiului Marghita prin implementarea de masuri pentru imbunatatirea planificarii strategice, respectiv masuri de simplificare pentru cetateni

 

Obiectivul specific ale proiectului:

  1. Imbunatatirea planificarii strategice a Municipiului Marghita pentru perioada 2021-2027 prin elaborarea urmatoarelor documente strategice:

– Strategia integrata de dezvoltare urbana a Municipiului Marghita,

– Planul de mobilitate urbana durabila a Municipiului Marghita, respectiv

– Strategia Energetica a Municipiului Marghita.

  1. Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni prin achizitia de date din teren si integrarea acestora intr-o solutie geospatiala (GIS) aferenta intravilanului Municipiului Marghita.

Valoarea proiectului este de: 625.464 lei lei cu TVA, din care buget eligibil 612.954,72 lei cu TVA, conform contractului de finanțare nr. 495/18.05.2020.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv între 20.05.2020 până la 19.05.2021

Link-uri utile:

Comunicatul de presă privind începerea activităţii proiectului

Programul anual al achiziţiilor publice se poate descărca de aici, ca măsură pentru promovarea egalității de șanse și nediscriminare și a egalității de gen, astfel încât toți participanții să aibă acces egal la aceste informaţii.