februarie2008

Hotararea nr. 22 din 29.02.2008
– privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 29 februarie 2008 si a procesului verbal al sedintei anterioare

Hotararea nr. 23 din 29 .02.2008

– privind discutarea cererilor depuse de persoane  care pot beneficia  de scutiri  de impozit in temeiul pct. 2 Facilitati fiscale stabilite prin HCL nr. 114 din 30.11.2007 privind taxele si impozitele locale pe anul 2008

Hotararea nr. 24 din 29 februarie 2008

– privind aprobarea concesionarii  directe a suprafetei de 6 mp./1356mp. din terenul cu nr. top. 320/1 inscris in CF nr. 791 situat in Marghita str.I.L.Caragiale nr.10 ap.6 catre Dienes Iuliu

Hotararea nr. 25 din 29.02.2008
– privind aprobarea numarului de personal nedidactic la Colegiul National „Octavian Goga” Marghita

Hotararea nr. 26 din 29.02.2008– prin care se ia act de demisia domnului Pop Constantin Petru din functia de  reprezentant al Consiliului Local in consiliul de administratie al Colegiului National ”O.Goga” si desemnarea unui alt membru al Consiliului Local

Hotararea nr.27 din 29.02.2008

– privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Marghita, precum si pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

Hotararea nr.28 din29.02.2008
– privind modificarea organigramei primariei municipiului Marghita,  la Cap. Administrarea domeniului public si privat cu 4 posturi de muncitor necalificat , in vederea aplicarii „programului de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor”, initiat de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor

Hotararea nr. 29 din 29.02.2008
– aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Retelei Electronice a Comunitatilor Locale (RECL) si a Regulamentului de ordine interioara pentru Punctul de Acces Public la Informatie (PAPI)

Hotararea nr.30 din 29.02.2008
– privind aprobarea infiintarii unui Punct de Informare Turistica  in cadrul Punctului de Acces Public la Informatie (PAPI) ce functioneaza la nivelul Primariei Municipiului Marghita

Hotararea nr. 31 din 29 februarie 2008– privind aprobarea Planului de asigurare  cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta din municipiul Marghita pe anul 2008

Hotararea nr. 32 din 29 februarie 2008– privind aprobarea unor masuri pentru aplicarea Legii 416/2001 conform H.G. 1010 /09.08.2006 privind venitul minim garantat

Hotararea nr. 33 din 29.02.2008
– privind  aprobarea constituirii  a doua numere cadastrale din nr. top. 2229/2, 2231/32, 2243/2 inscris in CF 5046 , proprietatea municipiului Marghita

Hotararea nr. 34 din 29 februarie 2008
– privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008